Redusert foreldrebetaling i barnehagen for de med dårligst råd

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil gjøre barnehagen blir billigere for familier med lav inntekt. - Vi ønsker en bedre sosial profil på foreldrebetalingen. Gjennom en differensiert foreldrebetaling får flere mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager sendes i dag på høring. De foreslåtte endringene gir et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehager for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre seks prosent av familiens samlede kapital- og personinntekt for det første barnet, begrenset oppad til maksimalprisen for foreldrebetaling.

For andre, tredje og flere barn videreføres dagens bestemmelser om søskenmoderasjon slik at prisen blir henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn.

– Regjeringens mål er at barnehagene skal være tilgjengelig for alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi.  En nasjonal regulering sikrer økt forutsigbarhet og likebehandling av de aktuelle familiene, sier kunnskapsministeren. 

Maksimalt seks prosent av inntekten

Forslaget sikrer at de med lav inntekt maksimalt bruker seks prosent av inntekten sin til å betale for barnehageplassen. En økning i maksimalpris gir et sterkere behov for en bedre sosial profil på foreldrebetalingen slik at økningen ikke rammer lavinntektsfamiliene.

Barnehagelovutvalget påpekte at det var for stor variasjon i kommunenes praktisering av moderasjonsordningene.