Regjeringen jobber aktivt for å få gode regler om pakkereiser

EU-kommisjonen la i fjor frem et forslag til et nytt direktiv om pakkereiser. EFTA-landene har nå blitt enige om en felles uttalelse for å påvirke den endelige utformingen av direktivet.

En pakkereise er en reise som består av flere elementer, for eksempel fly og hotell. Gjeldende pakkereiselov gir rettigheter til forbrukerne, og regulerer blant annet krav til informasjon og markedsføring av pakkereiser og arrangørens ansvar overfor kunden. I tillegg stiller loven krav om en reisegaranti som beskytter forbrukerne ved konkurs hos reisearrangøren.

- Tusenvis av nordmenn reiser hvert år på pakkereiser. Dette kan være en stor investering for familien, og det er derfor viktig at vi har et godt regelverk som beskytter forbrukerne, sier forbrukerminister Solveig Horne. 

Direktivforslaget vil få betydning for forbrukerens rettigheter ved kjøp av pakkereiser. EFTA-landene er generelt positive til EU-kommisjonens forslaget fordi det legger opp til et sterkt forbrukervern, og til like konkurransevilkår for næringen. Samtidig mener EFTA-landene at det bør åpnes for mer nasjonal frihet for at etablerte forbrukerrettigheter ikke skal svekkes.

En felles uttalelse fra EFTA-landene blir lagt merke til i EU, og er derfor et viktig virkemiddel i arbeidet for å få til ønskede endringer i kommisjonens forslag.

Her finner du EFTA-uttalelsen i sin helhet.

Til toppen