Regjeringa legg fram handlingsplan mot radikalisering og valdeleg ekstremisme

Dette innhaldet er meir enn 6 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Regjeringa, representert ved statsminister og politisk leiing i ni departement, legg tysdag 10. juni fram nye konkrete tiltak for å hindre radikalisering og valdeleg ekstremisme.

Regjeringa, representert ved statsminister og politisk leiing i ni departement, legg tysdag 10. juni fram nye konkrete tiltak for å hindre radikalisering og valdeleg ekstremisme.

I sitt arbeid med handlingsplanen har regjeringa involvert alt frå politi, barnevern, helsevesen, forskingsmiljø og fritidsklubbar til utlendingsforvaltning, kriminalomsorg og tilsette i skulen.

Tid:

Tysdag 10. juni. Oppmøte for pressa kl. 09.30.

Mogleg å få bilete av politikarene i Politihøgskulens bakhage, ca. kl. 0945

Pressekonferansen starter kl. 10.00

Stad:

Politihøgskulen, PHS – Slemdalsveien 5 (Majorstua)

Nett-tv:

Pressekonferansen blir sendt på nett-tv på regjeringa.no.. Opne nett-tv her

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgjevar Tonje Torsgard, Justis- og beredskapsdepartementet,
mobil 95 96 10 67

Kommunikasjonsrådgjevar Tor Borgersen, Statsministerens kontor, mobil 90 93 89 87