Regjeringen foreslår full momskompensasjon for idrettsanlegg i år

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 48,9 millioner til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Forslaget til tilleggsbevilgning innebærer at alle idrettslag og foreninger som i 2014 mottok avkortet kompensasjon, vil få innvilget søknadene sine fullt ut.

- Idrettsanlegg er helt avgjørende for å kunne skape idrettsaktivitet i lokalsamfunnene rundt omkring i Norge. Lokale idrettslag og foreninger bidrar i stor grad til bygging av anlegg. Regjeringen ønsker å skape større rom for lokale og frivillige initiativ. Da er det viktig å skape gode rammebetingelser for idrettslag som bygger anlegg. Forslaget til tilleggsbevilgning gir et viktig bidrag til dette, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Bygging av idrettsanlegg er et stort økonomisk løft for lag og foreninger. Den store økningen i søknadsbeløp i år viser at kompensasjonsordningen imøtekommer et stort behov og jeg er glad for at vi nå får gitt full kompensasjon, sier statsråd Widvey videre.

En rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg ble innført i 2010. Det tildeles midler etter søknad innenfor den rammen Stortinget bevilger for det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søkere. 

Til toppen