Regjeringen gjør endringer i knockoutforskriften

- Regjeringen ønsker å legge til rette for utøvelse av profesjonell boksing. Med de forskriftsendringene vi nå har foretatt, vil det kunne gis godkjenning til å organisere kamper i profesjonell boksing i Norge, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Erik Nilsen (generalsekretær i Norges Bokseforbund), Morten Stordalen (Frp), Cecilia Brækhus, kulturminister Thorhild Widvey og Svein Harberg (H) på pressetreff i Condis Fredensborg 3. oktober 2014.
Fra venstre: Erik Nilsen (generalsekretær i Norges Bokseforbund), Morten Stordalen (Frp), Cecilia Brækhus, kulturminister Thorhild Widvey og Svein Harberg (H). (Foto: KUD/Ketil Frøland)

I tillegg til å fremme lovforslag om å oppheve proffbokseloven, har Regjeringen i dag fastsatt endringer i knockoutforskriften. Endringene åpner blant annet for at det kan arrangeres kamper i profesjonell boksing i Norge. Endringene legger også til rette for at olympisk boksing i regi av Norges Bokseforbund kan utøves innenfor rammen av regelverket i Det internasjonale bokseforbundet (AIBA).

- Regjeringen ønsker å legge til rette for utøvelse av profesjonell boksing. Med de forskriftsendringene vi nå har foretatt, vil det kunne gis godkjenning til å organisere kamper i profesjonell boksing i Norge, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- For Regjeringen har det også vært viktig å legge til rette for at olympisk boksing i regi av Norges Bokseforbund kan utøves innenfor rammen av regelverket i Det internasjonale bokseforbundet (AIBA), sier statsråd Widvey.  

Regjeringen har gjort følgende endringer i knockoutforskriften:

Kamplengde

Godkjenningsnemnda skal kunne gi unntak fra bestemmelsen om kamplengde for kampaktiviteter med lav til moderat skaderisiko. Nemnda skal også kunne gi unntak for tittelkamper for erfarne utøvere, samt for internasjonale mesterskap. Det kan gis unntak begrenset oppad til gjeldende internasjonale kamptidsbestemmelser for de enkelte kampaktivitetene.

Beskyttelsesutstyr

Hjelm vil ikke lenger være obligatorisk beskyttelsesutstyr.

Aldersgrense 

Godkjenningsnemnda skal på grunnlag av søknad kunne gi individuell dispensasjon for utøvere over 34 år.

Antidopingbestemmelser

Godkjenning skal bare kunne gis når det dokumenteres at søker driver et antidopingarbeid i overenstemmelse med World Anti-Doping Code.

Til toppen