Regjeringen øker tilskudd til idrettsanlegg og lokale idrettslag

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har besluttet å fordele 1,86 milliarder kroner i spillemidler til idrettsformål i 2014. Beløpet er 219 millioner kroner høyere enn i 2013.

- Fordelingen av spillemidler til idrettsformål har en sterk lokal profil. Vi har økt tilskuddet til idrettsanlegg i kommunene med 120 millioner kroner. Samtidig styrker vi tilskuddet til lokale lag og foreninger med 45 millioner kroner, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Grunnlaget for økningen er endring av tippenøkkelen. Idrettsformål mottar i år 56 % av spilleoverskuddet på 3 320,9 millioner kroner.

I årets fordeling av spilemidler til idrettsformål er følgende satsingsområder vektlagt:

 • Tilskudd til idrettsanlegg i kommunene  
  Det fordeles 860 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. Tilskuddet er 120 millioner kroner høyere enn i 2013. Innvilgelsesprosenten øker fra 24,4 % i fjor til 26,0 % i år.

  - Det viktigste vi gjør for lokalidretten i Norge er å styrke tilskuddet til idrettsanlegg i kommunene. De lokale anleggsbehovene er store. For kommuner og idrettslag utgjør spillemidlene en viktig toppfinansiering ved bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, sier kulturminister Widvey. 
 • Tilskudd til lokale lag og foreninger
  Lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom mottar 11,25 % av overskuddet til idrettsformål, mot tidligere 10 %. Dette gir et samlet tilskudd på 209 millioner kroner i 2014, en økning på 45 millioner kroner fra 2013.

  - For regjeringen er det en viktig prioritering å styrke rammebetingelsene for idrettslagene. Det er i lagene aktiviteten skapes. Tilskuddsøkningen skal gi lagene mulighet til å opprettholde og videreutvikle et bredt og godt aktivitetstilbud for barn og ungdom, sier kulturminister Widvey.

 • Tilskudd til utstyr
  Det er fordelt 15 millioner kroner til utstyr. Dette er en økning på 3 millioner fra 2013.

  - Økningen i tilskuddet til utstyr skal i hovedsak gå til utstyr for utøvere med nedsatt funksjonsevne, sier kulturminister Widvey.
 • Tilskudd til friluftsliv
  Fordelingen av spillemidler til idrettsformål innebærer også en styrket satsing på friluftsliv. Det er fordelt 15,9 millioner kroner til friluftstiltak for barn og ungdom. Dette er en økning på 1,9 millioner kroner fra 2013. I tillegg fordeles det 13 millioner kroner til anlegg for friluftsliv i fjellet. Dette er en økning på 4 millioner kroner fra i fjor. 
 • Tilskudd til antidopingarbeid
  Antidopingarbeid er et prioritert område. Antidoping Norge har allerede mottatt et tilskudd på 26 millioner kroner for 2014, en økning på 2,4 millioner kroner fra 2013. I tillegg fordeles det 6,2 millioner kroner til Norges laboratorium for dopinganalyse, en økning på 550 000 kroner fra i fjor. 

  - Ved å øke tilskuddene til Antidoping Norge og Norges laboratorium for dopinganalyse, legger regjeringen til rette for å videreutvikle og styrke det viktige antidopingarbeidet som i dag føres i Norge, sier kulturminister Thorhild Widvey.
 • Tilskudd til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ble i desember 2013 tildelt 593 millioner kroner i spillemidler for 2014. Tilskuddet er 13 millioner kroner høyere enn i 2013.