Regjeringen styrker helikopterberedskapen

-Regjeringen vil videreutvikle forsvarssektorens evne til å støtte sivil krisehåndtering. Derfor reduserer vi responstiden på helikoptrene på Rygge og Bardufoss, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Illustrasjonsbilde: Politiets beredskapstropp firer seg ned på skip fra Forsvarets Bell 412-helikopter under en øvelse (foto: Torbjørn Kjosvold, FMS)

Forsvaret har i dag fire Bell 412-helikoptre på to timers beredskap, to på Rygge og to på Bardufoss flystasjon. Helikoptrene på Rygge skal på anmodning yte håndhevelsesbistand til politiet. Dette innebærer at helikoptrene aktivt kan bistå i politiets skarpe oppdrag, i tillegg til transportstøtte. Helikoptrene på Bardufoss skal på anmodning kunne yte alminnelig bistand til politiet. Dette innebærer at helikoptrene kan bistå med transportstøtte til politiet i sikkert område.

  • Styrkingen betyr at responstiden reduseres fra to timer til en time for disse helikoptrene.
  • Det er foreslått bevilget 32,6 mill. kroner til tiltaket.
  • Forsvarets øvrige tilgjengelige helikopterressurser vil også kunne benyttes i krisesituasjoner til støtte for sivile myndigheter.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide foreslår å styrke helikopterberedskapen i forslaget til nytt statsbudsjett for 2015 (foto: Asgeir Spange Brekke, FD).

Les mer om forsvarsbudsjettet for 2015 her.
Til toppen