Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen trapper opp innsatsen for veteranene

- Alle som er ute i internasjonale operasjoner gjør en viktig innsats på vegne av oss alle. Derfor er det et helhetlig samfunnsansvar å ta vare på dem når de kommer hjem, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det deltok representanter for 7 ulike departementer på møtet om handlingsplanen "I tjeneste for Norge" som ble holdt i Forsvarsdepartementes lokaler i dag.

- Alle som er ute i internasjonale operasjoner gjør en viktig innsats på vegne av oss alle. Derfor er det et helhetlig samfunnsansvar å ta vare på dem når de kommer hjem, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Statsråder og statssekretærer fra syv departementer møttes i dag for å diskutere hvordan samfunnet kan gi økt anerkjennelse og støtte til de som deltar internasjonale operasjoner. Det gjelder for alle som reiser ut på vegne av den norske stat, enten det er for Forsvaret, Utenriksdepartementet eller Justis- og beredskapsdepartementet.

Arbeidet med å lage en oppfølgingsplan til handlingsplanen «I tjeneste for Norge» har startet, og i dag begynner en viktig politisk diskusjon i regjeringen for å trekke opp de videre linjene.

Det har de siste årene skjedd reelle forbedringer i oppfølgingen av veteranene, men det gjenstår fortsatt et arbeid før alle får den oppfølgingen de trenger . Regjeringen har i sin politiske plattform bestemt at veteranene skal følges opp bedre, særlig gjennom tiltak i Statens pensjonskasse, NAV og helsevesenet. En tjenestebasert «krigspensjon» skal utredes og kompensasjonsordningene skal gjennomgås og forenkles. Regjeringen vil også se på hvordan kompetansen i veteransaker kan samles og systematiseres gjennom sentralisering, særlig innen NAV-systemet.

-Regjeringen verdsetter innsatsen til våre veteraner. Det er viktig at vi får til et godt samarbeid mellom velferdsetatene for å sikre vetereranene god oppfølging, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Dette handler om hvordan hverdagen blir etter tjeneste, sier Ine Eriksen Søreide. – Vi vet at de fleste klarer seg godt, men det er også noen som har behov for ekstra støtte – i større eller mindre grad. Vi må fortsatt forbedre hvordan det offentlige på en god og helhetlig måte kan gjøre dette. I det ligger det også en anerkjennelse av den enkelte, for krigen har alltid en pris – synlig eller usynlig. 
I den nye oppfølgingsplanen vil forebygging, helse, arbeid, økonomi og familie stå sentralt. Det er viktig at etatene snakker sammen og finner felles mål og tiltak.  Tiltakene vil derfor være tverrsektorielle, og det kommunale nivået skal trekkes sterkere inn.

-Denne saken er viktig for oss og den står regjeringen samlet bak. Dette er et felles ansvar – på tvers av samfunnssektorer og forvaltningsnivåer, avslutter forsvarsministeren.

Til toppen