Regjeringen vil avvikle kommunal medfinansiering

I regjeringens forslag til kommuneproposisjon foreslår regjeringen å avvikle kommunal medfinansiering fra og med 2015. Dette er i tråd med regjeringsplattformen.

- Vi mener at målene i samhandlingsreformen kan nås bedre med en justert virkemiddelbruk. Det er behov for bedre kompetanse og kvalitet til å forebygge, diagnostisere og behandle i kommunene. Utbygging av tjenester innen psykisk helse, rehabilitering og rus er derfor viktig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Som en del av samhandlingsreformen ble det i 2012 innført kommunal medfinansiering av utgifter til spesialisthelsetjenesten for de somatiske pasientene, i tillegg til at det ble innført betalingsplikt for kommunene for utskrivningsklare pasienter med somatiske sykdommer.

- Det er bred politisk tilslutning til målene i samhandlingsreformen. Regjeringen er opptatt av at den ikke svekkes. Men vi mener den økonomiske risikoen som følger av kommunal medfinansiering er for stor for kommunene, sier Høie.

Siden ordningen ble innført har i overkant av 5 milliarder kroner blitt overført fra spesialisthelsetjenesten til den kommunale rammen.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen