Regjeringen vil doble satsingen på global utdanning

- Utdanning er en nøkkel til å redusere fattigdom. Regjeringen vil derfor doble innsatsen for utdanning av barn og ungdom i land preget av ekstrem fattigdom, krise og konflikt. Det vil være spesielt viktig for oss å bidra til at flere jenter får utdanning, sier statsminister Erna Solberg.

- Utdanning er en nøkkel til å redusere fattigdom. Regjeringen vil derfor doble innsatsen for utdanning av barn og ungdom i land preget av ekstrem fattigdom, krise og konflikt. Det vil være spesielt viktig for oss å bidra til at flere jenter får utdanning, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen presenterer i dag Stortingsmeldingen "Utdanning for utvikling" med konkrete forslag til hvordan Norge kan bidra til å nå de mer enn ti prosent av verdens barn som ikke har tilgang på grunnskoleutdanning. Dette er i første rekke barn i konfliktområder og ekstrem fattigdom, og barn som er utsatt for diskriminering eller har nedsatt funksjonsevne.

- Lik rett til utdanning for alle, både gutter og jenter, vil bli en hovedsatsing for norsk utviklingspolitikk. Vi vil både øke vår egen bistand og jobbe for å påvirke utviklingsland, andre givere, internasjonale og frivillige organisasjoner og privat næringsliv til å gå sammen i et felles løft for utdanning, sier utenriksminister Børge Brende.

- Å sikre god utdanning for alle barn, også jenter, handler ikke bare om å lære og lese og skrive. Utdanning er billetten til en klassereise. Ingen trenger den billetten mer enn barn som vokser opp i verdens fattigste land og konfliktområder, sier statsministeren.

57 millioner barn i barneskolealder og 70 millioner ungdommer går ikke på skolen.

Kvaliteten på undervisningen er i mange land svært dårlig, og 250 millioner barn på fjerdeklassenivå kan verken lese eller skrive. Norsk bistand til utdanning har vært nedprioritert de siste årene. Regjeringen ønsker å snu dette og vil doble støtten til global utdanning i inneværende periode. Regjeringen går inn for at bistand til utdanning, som andel av total bistand, skal tilbake til 2005-nivå. Mens bare 7,2 prosent av bistandsbudsjettet gikk til utdanning i fjor, utgjorde det 13,3 prosent i 2005.

- Vi skal tydelig prioritere jenters utdanning. I mange land er jenters muligheter for å få en utdannelse under press. Det er uakseptabelt at jenteskoler angripes og at elever og lærere utsettes for trusler, vold, kidnappinger og drap, sier statsministeren.

- Mangel på utdanning for jenter er et av de største hindrene for utvikling. Når jenter får fullføre utdanningen sin blir de bedre i stand til å ta vare på seg selv og sin familie. Utdanning bidrar til at færre jenter gifter seg og får barn alt for tidlig og de blir bedre rustet til å kjempe for sine rettigheter og å unngå overgrep, sier utenriksministeren.

Til toppen