Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringen vil forbedre barnehagefinansieringen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i dag vedtatt at tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal beregnes med utgangspunkt i kommunenes regnskap. I tillegg er det bestemt at ulike modeller for finansiering av private barnehager skal utredes.

– Jeg har lyttet til innvendingene mot deler av finansieringsordningen. Som et første og viktig tiltak, har regjeringen endret regelverket slik at tilskuddet til private barnehager beregnes på grunnlag av kommunens regnskap i stedet for kommunens budsjett. Sammen med den allerede vedtatte økningen av minimumstilskuddet til 98 prosent fra august i år, vil dette styrke barnehagenes økonomiske forutberegnelighet og bidra til å sikre kvaliteten i hele barnehagesektoren, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Vedtaket betyr at private barnehagers tilskudd skal beregnes på grunnlag av to år gamle kommunale regnskap, og ikke ut fra kommunens budsjett for kommende tilskuddsår, slik ordningen er i dag. Dermed blir det lettere for barnehagene å beregne hva som er endelig tilskudd, og de risikerer ikke å havne i en tilbakebetalingssituasjon dersom kommunene har brukt mindre penger på barnehager enn budsjettert. 

Regjeringen har bestemt at det skal arbeides videre for å forbedre finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager.  Eventuelle forslag til endringer i regelverket vil bli gjort ved offentlig høring og endring av forskrift.

– I tiden fremover ønsker jeg å gå i dialog med de viktigste aktørene i barnehagesektoren om hvilke andre forbedringer som kan gjøres når det gjelder finansieringen av private barnehager, sier Røe Isaksen. 

Forskriftsendringen vil tre i kraft fra 1. januar 2015.