Statsbudsjettet 2015

Regjeringen vil sikre energiforsyningen og styrke sjøsikkerheten på Svalbard

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår til sammen nærmere 16 millioner kroner til Longyearbyen energiverk og forbedring av navigasjonsinnretninger på Svalbard.

Levetiden for Longyearbyen energiverk skal forlenges med 25 år. Dette krever investeringer på 87 millioner kroner, hvorav 20 millioner kroner må investeres i 2015.

Regjeringen foreslår at utgiftene dekkes som et spleiselag der staten dekker to tredjedeler av utgiftene og Longyearbyen lokalstyre resten.

Regjeringen foreslår i svalbardbudsjettet 2015 å styrke tilskuddet til Longyearbyen lokalstyre med 13,3 millioner kroner som statens andel av kostnadene ved rehabiliteringen av Longyearbyen energiverk i 2015. Den statlige bevilgningen forutsetter at lokalstyret dekker sin andel av utgiftene slik som foreslått.

Styrking av sjøsikkerheten

Navigasjonsinnretningene på Kapp Martin, Akseløya og Isfjord er sterkt nedslitte og større ekstraordinært vedlikehold og utskiftning er nødvendig. Kostnadene ved å sette i stand innretningene er beregnet til 0,8 millioner kroner per enhet. Videre er det behov for å erstatte flytende sjømerker med landbaserte sjømerker i Akselsundet.

For å bedre sjøsikkerheten på Svalbard, foreslår Regjeringen å bruke 2,4 millioner kroner til nødvendig utbedring og utskiftning av sjønavigasjonsinnretningene (lanternene) på Kapp Martin, Akseløya og Isfjord samt sjømerker i Akselsundet.