Reindriftsavtalen 2014 behandlet i Stortinget

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har deltatt i debatt på Stortinget i behandlingen av Reindriftsavtalen 2014/2015, og endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har deltatt i debatt på Stortinget i behandlingen av Reindriftsavtalen 2014/2015, og endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

Behandling i Stortinget
Proposisjoner og meldinger fra regjeringen behandles i stortingskomiteen som har fagansvar for saken. Etter innstilling fra komiteen behandles forslaget i plenum i Stortinget. Komiteen kan foreslå at representantforslaget bifalles, eller at det oversendes til regjeringen for utredning og uttalelse, eller at det avvises. Det er regjeringens plikt å rapportere framdrift og behandling som er vedtatt av Stortinget.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Stortinget i dag. 22.05.2014
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Stortinget. (Foto: Nett-TV Stortinget)