Reindriftsavtalen 2014 til Stortinget

Regjeringen har i dag lagt fram for Stortinget St. prp. nr 76 (2008-2009) Om reindriftsavtalen 2009/2010 og om endringer i statsbudsjettet for 2009 m.m

Regjeringen har i dag lagt fram for Stortinget St. prp. nr 76 (2008-2009) Om reindriftsavtalen 2009/2010 og om endringer i statsbudsjettet for 2009 m.m

Prop. 108 S (2013-2014) Reindriftsavtalen 2014/2015, og endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.  ble godkjent i statsråd 23. mai 2014.  

Til toppen