Rekordaktivitet i skogbruket

Regjeringens fokus på behovet for satsing på infrastruktur i skognæringen gir resultater. Dette sa landbruks- og matminister Sylvi Listhaug da hun i dag møtte skognæringen på SKOGFORUM 2014.

Regjeringens satsing på infrastruktur i skognæringen gir resultater. Dette sa landbruks- og matminister Sylvi Listhaug da hun i dag møtte skognæringen på SKOGFORUM 2014.  

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Skogforum i dag.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Skogforum 2014 i dag. (Foto: LMD)

- Vi har siden vi tiltrådte sørget for en kraftig økning av de offentlige bevilgningene til infrastrukturtiltak i skognæringen. Vi har nesten doblet bevilgningene til skogsveier. De siste avvirkningstallene viser at det avvirkes mer enn på mange år. Vi skal ikke ta på oss æren for at tømmerprisene er gode. Men vårt fokus på infrastruktur gir optimisme og framtidstro noe som gjenspeiler seg i rekordaktivitet på de norske skogarealene denne høsten.

Økningen Listhaug viser til er på om lag 30 prosent i 2014 og budsjettforslaget for 2015 er på hele 121 millioner kroner til skogveier. Dette er nesten en dobling sammelignet med hva de rødgrønne bevilget for 3 år siden. Den blå-blå regjeringen har så langt også bevilget over 40 millioner til nye tømmerkaier spredt langs hele kysten. 

I sitt innlegg på SKOGFORUM gikk Listhaug gjennom regjeringsplattformen sine punkter om skog, og viste hvor mange av punktene som enten er kvittert ut eller hvor arbeidet er startet opp. 

Av disse kan man nevne regjeringens forslag til endringer i skatte- og konsesjonslovgivningen samt planene om å privatisere deler av Statskog SFs virksomhet. - Dette er tiltak som alle vil komme skognæringen til gode og bidra til utnyttelse av skogressursene framover, sa Listhaug i sitt møte med skognæringen på Honne i dag. 

Etter innlegget på SKOGFORUM reiste landbruks- og matministeren videre til Moelven Limtre hvor hun fikk en orientering om bedriften og produksjonen av rammeverket til det som skal bli verdens høyeste boligbygg i tre i Bergen.

Til toppen