Rekordhøy tømmeravvirkning

Tredje kvartal 2014 fortsetter med høy avvirkning i skogbruket. Tømmerhogsten etter årets første tre kvartal er ca. 7,5 millioner m3. I hele etterkrigstiden er det bare på slutten av 80-tallet vi har hatt en så stor hogstaktivitet som nå.

Skogeiernes bruttoinntekt av tømmersalget var de tre første kvartalene av 2014 på ca. 2,6 milliarder kroner. For hver krone skogeier tjener på tømmeret genereres ti kroner tilbake til samfunnet i form av verdiskaping. Totalt ble det avvirket 7,48 millioner m3 de tre første kvartalene i 2014, dette er 615 000 m3 høyere enn i 2013. Omtrent tre fjerdedeler av volumene er fra granskog.

- Dette er svært gode tall og viser at regjeringens vilje til å satse på næringa blant annet gjennom bygging av skogsbilveier og kaianlegg gir resultater i form av større hogstaktivitet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. -  Utfordringen nå er at skogbruket i Norge har blitt en stadig større råvareeksportør. Gjennom å finne nye områder å bruke treet på, og foredle det vi har av ressurser her i landet, kan vi få enda mer ut av de kronene som ligger i hver stokk, sier Listhaug.

Avvirkning - tre første kvartal
Avvirkning - tre første kvartal (Kilde: Landbruksdirektoratet)

Hvis denne aktiviteten fortsetter ut året kan avvirkningen i 2014 komme over 10 millioner m3. Hedmark ligger som vanlig på avvirkningstoppen og står for 30 prosent av totalavvirkningen. 

Gode sagtømmerpriser – stor etterspørsel

Hovedforklaringen på den høye avvirkningen er sagtømmerprisene som har hatt en forholdsvis stor prisøkning siden ettersommeren i fjor. Med underskudd på sagtømmer i det norske markedet, og stor etterspørsel på verdensmarkedet, øker sagbrukene prisene.

Sagtømmerprisene i september i år er 454 kr/m3 for gran og 482 kr/m3 for furu, som sammenlignet med i fjor er 61 kr høyere for gran og 81 kr høyere for furu.

Prisen på massevirke var i september 215 kr/m3 for gran og 199 kr/m3 for furu. Prisen for massevirke ligger stabilt lavt etter det forholdsvis kraftige prisfallet frem mot våren 2013. De høye prisene på sagtømmeret veier opp for den lave massevirkeprisen. Skogeierne ser på hva de sitter igjen med etter at både sagtømmeret og massevirke er solgt.

Til toppen