Rekruttering til landbruket

Landbruks- og matminister Listhaug holder innlegg på en konferanse om rekruttering til landbruket i Oslo onsdag 2. april.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holder innlegg om rekruttering til landbruket på sluttkonferansen for prosjektet ”Velg landbruk” i Oslo onsdag 2. april. 

Tid: Onsdag 2. april kl 09.00.
Sted: Oslo Kongressenter, Youngstorget, Oslo. 

Konferansen tar for seg hvordan faglag, politikere, utdanningsinstitusjoner og landbruksbedrifter kan bidra til at flere velger utdanning og karriere innen landbruket. Østlandsforskning presenterer sentrale funn fra en fersk evaluering av landbruksutdanning og behovet for fagskoler i landbruket. Deretter paneldiskusjon om kompetanse og rekruttering til landbruket med deltakere fra faglagene i landbruket, rådgivningstjenesten, Naturviterne, skoler, høgskoler og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU.) 

Velg Landbruk
Velg Landbruk er et prosjekt i regi av Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag. Prosjektet skal bidra til økt rekruttering til landbruksutdanning på alle nivå og økt kunnskapen om yrker og utdanning innen landbruk.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug
holder innlegg om rekruttering til landbruket på sluttkonferansen for prosjektet ”Velg landbruk” i Oslo onsdag 2. april. (Foto: Torbjørn Tandberg)
Til toppen