Reseptpliktige legemidler på nett

Regjeringen ønsker å åpne for at nettapotek skal kunne sende reseptpliktige legemidler.

Dagens løsninger for nettapotek i Norge er primært begrenset til salg av reseptfrie legemidler og handelsvarer som kosmetikk. Nå ønsker regjeringen å åpne for at nettapotekene skal kunne sende reseptplikte legemidler. Når pasienten har fått resept fra legen, skal en kunne bestille legemiddelet på nettapotek og få de sendt hjem.

– Etablering av nettapotek i kombinasjon med elektroniske resepter vil gi befolkningen enda bedre tilgang til trygge og effektive legemidler. Det vil gjøre hverdagen lettere for mange, særlig for de som bor i distriktene og har langt til nærmeste apotek, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet gir nå Statens legemiddelverk i oppdrag å vurdere om det er behov for endringer i regelverket når en åpner for at nettapotek skal kunne sende reseptpliktige legemidler. I tillegg skal Statens Legemiddelverk vurdere hvordan en skal sikre god pasientinformasjon og sikker forsendelse av legemidlene.

– Det er viktig at pasientene får like god informasjon om bruk av legemiddelet som når de henter medisinen på apoteket. En viktig del av oppdraget til Legemiddelverket blir derfor å vurdere hvordan vi skal sikre god pasientinformasjon og sikker forsendelse, sier Høie.

Statens Legemiddelverk skal gi sine vurderinger til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. oktober 2014. Departementet vil så sende forslag om endringer i regelverket på høring.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen