Revidert nasjonalbudsjett 2014: Øker bevilgningene til Hæren og HV

Regjeringen foreslår å omdisponere midler for å øke bevilgningene til Hæren og Heimevernet med til sammen 100 mill. kroner. -Regjeringen prioriterer Forsvaret og ønsker å forbedre vår nasjonale operative evne i 2014, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2014 øker bevilgningene til Hæren og Heimevernet (HV) med henholdsvis 55 mill. kroner til Hæren og 45 mill. kroner til HV ved å omdisponere frigjorte midler i forbindelse med nedtrappingen i Afghanistan.

-Forsvarets evne til å løse sine oppgaver er høyt prioritert av denne regjeringen. Ved å omdisponere disse midlene, bidrar vi til å videreutvikle Hæren og HV og øke den operative evnen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Hæren med 55 mill. kroner. Brigadens avdelinger skal øve mer, antallet vervede/avdelingsbefal skal økes og vedlikeholdet av Hærens materiell prioriteres for å sikre Hæren tilgang på relevant materiell. Samlet vil dette bidra til videre styrking av Hærens operative evne i tråd med langtidsplanen for forsvarssektoren. -Dette innebærer at Hæren når et høyere operativt nivå enn det som opprinnelig var planlagt i 2014, og det er positivt, sier forsvarsministeren.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til Heimevernet med 45 mill. kroner i 2014. Dette forbedrer tilgangen på nødvendig personlig utrustning til Heimevernets personell, og derved også kvaliteten på trening og øving.  -HV utgjør en sentral del av vår militære og samfunnsmessige beredskap. Vi fortsetter nå å modernisere HV, sier Eriksen Søreide.

Begge bevilgningene er i tråd med langtidsplanens forutsetning om at reduksjon av merutgifter til norske styrker i utlandet skal benyttes til prioriterte deler av forsvarssektoren.

-Regjeringens forslag viser at vi fortsetter satsingen på økt operativ evne i Forsvaret, i tråd med regjeringsplattformen og målsettingene i langtidsplanen for forsvarssektoren, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. -Ved å tilføre Hæren og HV disse midlene nå, når begge grenene et høyere operativt nivå tidligere enn det som var planlagt, sier forsvarsministeren.

 


Les mer om regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2014 her.

Til toppen