Revidert nasjonalbudsjett for 2014: Tilleggsbevilger utenlandsoperasjoner

Regjeringen foreslår å tilføre 123 millioner kroner for å finansiere Norges bidrag til NATOs mineryddestyrke, samt til operasjonene i Syria og Sør-Sudan. -Norge stiller aktivt opp i internasjonale operasjoner som bidrar til vår egen og internasjonal sikkerhet og stabilitet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen følger opp regjeringsplattformen om tilleggsfinansiering av nye bidrag til internasjonale operasjoner, og tilfører Forsvaret 123 millioner kroner i friske midler til dekning av merutgiftene knyttet til de viktige utenlandsoppdragene i NATOs minerydderstyrke, samt i Syria og Sør-Sudan. -Vi har vist at Norge raskt kan stille relevante bidrag raskt til viktige oppdrag for NATO og verdenssamfunnet, sier Eriksen Søreide.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2014 følger også opp den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret 2012-2016 ved å øke bevilgningene til Hæren og Heimevernet (HV) med henholdsvis 55 millioner kroner til Hæren og 45 millioner kroner til HV. Pengene er frigjorte midler i forbindelse med nedtrappingen i Afghanistan og omdisponeres til prioriterte tiltak i sektoren.

-Regjeringens forslag er i tråd med langtidsplanen for Forsvaret, men omdisponering skjer tidligere enn planlagt. Dette medfører at vi får økt den operative evnen her hjemme tidligere enn planlagt, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. -Forsvarets evne til å håndtere sine oppgaver er høyt prioritert av regjeringen. Ved å omdisponere disse midlene bidrar vi til å videreutvikle Hæren og HV, og øke den operative evnen, sier hun.

Regjeringen vil også tilføre Kystvakten 20 mill. kroner til reparasjon av kystvaktskipet KV Andenes etter at det grunnstøtte i 2013. 

Regjeringen tilfører posten for kompensasjon for skadde veteraner ytterligere 132 mill. kroner i 2014. Rammen på posten økes i tråd med prognosen til Statens pensjonskasse for bevilgningsbehov. -Regjeringen sikrer med dette at våre veteraner får de pengene de har krav på, sier forsvarsministeren.

Regjeringen foreslår også at utviklingen av Joint Strike Missile skal fortsette. Det vil før sommeren 2014 bli lagt frem en egen proposisjon for Stortinget med forslag til kostnadsramme for prosjektet, samt bevilgningsmessige endringer.

Til toppen