Romsdalsmuseet bygger nytt hovedbygg i masivtre

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Romsdal har lange tradisjoner i bruk av tre i bygninger. Nå er Romsdalsmuseet i ferd med å bygge et nytt hovedbygg i massivtre og betong.

Bygget er tegnet av arkitektkontoret Reiulf Ramstad Arkitekter AS, en arkitekt som har satt sitt karakteristiske preg på en rekke bygninger i Møre og Romsdal. Oppføring av et bygg i massiv tre og betong er imidlertid ikke ukomplisert. Arkitektens løsninger er ikke alltid like lett å gjennomføre i praksis, og kompromisser er ofte ikke forenelig med det arkitektoniske uttrykket. Joakim Dørum fra Green Adviser har bidratt til å finne gjennomførbare løsninger, og både entreprenør og byggherre har en plan om å kunne åpne et nytt bygg sommeren 2015.

Tømmer er et fornybart råstoff og trematerialer har et stort bruksområde. Skogindustrien mer enn ti-dobler verdien av tømmerstokken når den foredles. Alt som kan lages av olje kan lages av tre. Aktiv skjøtsel av skogarealene og bruk av tømmer bidrar også til å redusere innholdet av karbon i atmosfæren. 

Regjeringens tresatsing er organisert i Innovasjon Norge. Målet med satsingen er at bruken av tre skal øke i Norge, og bidra til mer verdiskaping i trebearbeidende bedrifter i hele landet.

Romsdalsmuseets nye utstillings- og magasinbygg.
Romsdalsmuseets nye utstillings- og magasinbygg. (Foto og modell: Arkitektkontoret Reiulf Ramstad Arkitekter AS.)