Her skal rusmisbrukere hjelpes inn i arbeidslivet

EØS-midlene

I dag er det duer og fugleskitt som dominerer. Om halvannet år inntas bygget av straffedømte rusmisbrukere som skal få hjelp til å skaffe seg jobb.

Øst for Praha ligger Nove Sedlo. I den lille landsbyen er fengselet en svært viktig arbeidsgiver. Her er det plass til 400 fanger. Det er flere sikkerhetsnivåer, og fengselet inkluderer Tsjekkias største spesialenhet for rusmibrukere.

De gis førsteprioritet i prosjektet som nå skal settes i gang med støtte fra Norge gjennom EØS-midlene.

– Rusmisbrukere mangler ofte utdanning, og har derfor store utfordringer med å komme seg inn i arbeidslivet og tilbake til samfunnet, sier fengselsdirektør Miroslav Spalek.

Formålet med prosjektet er å sikre at de innsatte slipper ut av fengselet med bagasje i form av arbeidsforberedende kurs og sertifikater.

Derfor skal fugleskitten og duene ut. Inn skal to nye undervisningsrom og verksteder i bygningen som tidligere huset fengselets fyrrom.

Hvert år skal 40 innsatte rusmisbrukere få tilbud om enten snekkeropplæring eller kurs tilpasset jobber i det offentlige parkvesenet. Kun innsatte som har gjennomført avrusing, er kvalifiserte til å delta.

Prosjektet er del av et større kriminalomsorgsprogram Norge finansierer i Tsjekkia gjennom EØS-midlene på 4,9 millioner euro.

Tsjekkia har utfordringer med overfylte fengsler og et mangelfult opplæringstilbud til fanger for å gjøre det enklere for dem å returnere til samfunnet etter endt soning. Norge bruker derfor EØS-midler til å ruste opp undervisningstilbudet i til sammen fire fengsler. Prosjektene inkluderer også å øke kompetansen til fengselsansatte som arbeider med å rehabilitere fanger.

Prosjektene ferdigstilles våren 2016.

Til toppen