Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samarbeid mellom myndigheter og frivillige organisasjoner i arbeidet mot vold i nære relasjoner

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Torsdag 15. mai 2014 ble det første møtet i forum for samarbeid mellom nasjonale myndigheter og frivillige organisasjoner i arbeidet mot vold i nære relasjoner arrangert. Til stede var nærmere 40 deltakere fra frivillige organisasjoner, fagmiljøer og departementer og direktorater.


Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hans Røsjorde under sitt innlegg i forumet 15. mai.

 

Torsdag 15. mai 2014 ble det første møtet i forum for samarbeid mellom nasjonale myndigheter og frivillige organisasjoner i arbeidet mot vold i nære relasjoner arrangert. Til stede var nærmere 40 deltakere fra frivillige organisasjoner, fagmiljøer og departementer og direktorater.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hans Røsjorde leder forumet som skal bidra til å videreutvikle og styrke det faglige nettverket på feltet vold i nære relasjoner mellom statlige myndigheter, ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Røsjorde understreket viktigheten av at alle gode krefter trekker i samme retning. De frivillige organisasjonene utgjør et viktig supplement til de offentlige tjenestene og kan i mange tilfeller tilby andre løsninger og kvaliteter enn det offentlige hjelpeapparatet kan.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, ved Ole Kristian Hjemdal, presenterte resultater fra sin undersøkelse om vold og voldtekt fra februar 2014. Undersøkelsen viser at alvorlig fysisk vold og grove seksuelle overgrep rammer en betydelig del av befolkningen i Norge, og starter for mange i tidlig barnealder. Kvinner er langt mer utsatt for seksuelle overgrep enn menn. Kvinner har også en større totalbelasting av vold og overgrep.

Tiltak for å forebygge vold i nære relasjoner og hvordan å sikre hjelp og beskyttelse til særlig sårbare grupper, samt hvordan frivillige organisasjoner kan bidra i dette arbeidet, er aktuelle tema for kommende møter i forumet. Neste møte arrangeres 11. desember 2014.

Last ned NKVTS rapport 1/2014 «Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststude av vold i et livsløpperspektiv» (pdf)