Samarbeids- og samordningspris for arbeid mot vold i nære relasjoner

Vet du om noen som leverer godt arbeid for å motvirke vold i nære relasjoner? Vi ber om innspill til kandidater til vår samarbeids- og samordningspris.

I arbeidet for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner er samordnet innsats helt avgjørende.

Justis- og beredskapsdepartementet vil også i 2014 dele ut en samarbeids- og samordningspris. Prisen skal tildeles «gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner». Prisen skal overrekkes i tilknytning til en konferanse om vold i nære relasjoner med presentasjon av gode modeller for samarbeid, samordning og implementering av tiltak og planer i november 2014.

Send oss innspill 

Departementet ber om innspill til gode samarbeids- og samordningstiltak som kandidater til prisen. Forslaget må inneholde en beskrivelse av hvordan tiltaket er organisert og hvorfor tiltaket er en god kandidat til å vinne prisen.

Prisen er på 250 000 kroner. Prismidlene skal benyttes til å styrke samarbeids- og samordningstiltaket.

Det bes om innspill innen 14. oktober 2014. Innspillene sendes til postmottak@jd.dep.no, med kopi til hilde.knotten@jd.dep.no.

Til toppen