Samferdselsdepartementet ber om innspill

- Ny Stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap

- Regjeringen vil i 2016 legge frem en ny stortingsmelding om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning som vil være retningsgivende for vårt arbeid. Vi vil ha innspill på fremtidige utfordringer knyttet både til sjøsikkerhet, beredskap og behov for forskning og utvikling, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet avholdt nylig en innspillskonferanse om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Over 70 aktører innen sjøfart, beredskap og miljøvern var til stede og bidro med innspill til en ny stortingsmelding. Departementet ber nå om ytterligere innspill.

- Arbeidet med stortingsmeldingen begynner nå så jeg oppfordrer alle som vil bli hørt i saken til å komme med sine innspill tidlig i prosessen så vi får mulighet til å vurdere alt grundig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 

Frist for skriftlige innspill: 1. juli 2014

Innspill kan sendes per epost til postmottak@sd.dep.no

Eller per post til

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo 

Til toppen