Samferdselsministeren åpnet ny trasé på riksveg 7 Sokna - Ørgenvika

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Dette er en svært viktig vegstrekning, som er av stor betydning for lokalbefolkningen, og som også gir betydelig innspart reisetid mellom vest og øst, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med vegåpningen i dag.

Fra venstre: Lars Aksnes fra Statens vegvesen, yrkesbilsjåfør Morten Listou, samferdselsministeren, bilist Anders Frydenlund (ryggen til) og Morten Eriksrud, fylkesordfører i Buskerud. (Foto: SD)

- Det er bygget 17 kilometer ny og trygg veg med 80- og 90-soner. Vegstrekningen gir en innkorting på hele 21 km og innspart reisetid ca. 20 minutter. Det er usedvanlig mye og viser at dette er et godt og viktig prosjekt som gir raskere og tryggere fremkommelighet for bilistene.

- Prosjektet har kostet ca. 1650 millioner kroner - 280 millioner kroner mindre enn styringsrammen for prosjektet. Det viser at man klarer å bygge god veg til en fornuftig kostnad når man har god kontroll på utbyggingen, sier samferdselsministeren.

På bildet: Jan Ove Byrknes fra Bergen var første bilist som tok vegen i bruk etter åpning. Han var på ferietur med familien til Oslo - og fikk en blomsterhilsen av samferdselsministeren. (Foto: Lars Helge Rasch, Statens vegvesen)

Samferdselsministeren varsler også at dette prosjektet vil kunne nyte godt av overgangsordningen for bompengeprosjekter, hvor Stortinget nylig sluttet seg til regjeringens forslag. Det vil kunne bidra til reduserte bompengetakster sammenlignet med det som Stortinget tidligere har lagt opp til. Det gjør at bilistene på denne strekningen kan få kjøre på en bedre veg, til en lavere kostnad enn man hittil har blitt forespeilet. Regjeringen arbeider med en rekke tiltak for å styrke utbyggingen av veg og samtidig redusere bompengebelastningen.

- Dette er en god dag for meg som samferdselsminister og for alle som bruker denne vegen daglig, sier Solvik-Olsen.

Kontaktperson: Statssekretær John-Ragnar Aarset: 930 37 693