Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (2/2014)

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samferdselsnytt fra den norske EU-delegasjonen i Brussel.

  • Maraton er i gang for å få sluttført flest mulig merkesaker i transport- og telekom-sektoren før valget til nytt Europaparlament i slutten av mai.
  • Etter vellykkede triloger mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen ventes formelle vedtak før sommerferien, bl.a. av nytt regelverk for kjøretøykontroll, støyrestriksjoner ved lufthavnene, utrulling av ladestasjoner for el-kjøretøyer og LNG, etablering av alarmsentraler for det automatiske nødanrop systemet eCall, samt reduserte kostnader ved utbygging av høyhastighets bredbånd.
  • Telekompakken er vedtatt i EP, mens Rådet neppe kommer til noen innstilling før til høsten. Flere medlemsstater er sterkt kritiske.
  • Også EP sliter med å nå enighet om enkelte saker. Den såkalte havnepakken er overlatt til behandling i det nye parlamentet til høsten, og det kontroversielle spørsmålet om å tillate modulvogntog i nabolandstrafikk er sendt tilbake til Kommisjonen for en omfattende vurdering. Inntil videre gjelder derfor nåværende direktiv på dette punktet med de muligheter det åpner for.

Dette er hovedpunktene i Samferdselsnytt nr. 2 fra EU-delegasjonen. Disse og andre saker kan du lese mer om i vedlagte utgave (pdf)

Tidligere utgaver