Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (3/2014)

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samferdselsnytt fra den norske EU-delegasjonen i Brussel.

Blant sakene:

  • Uakseptable forhold i det europeiske vegtransportmarkedet får økende politisk oppmerksomhet. Men splittelse dels i synet på virkeligheten, dels i synet på vegen videre, vanskeliggjør arbeidet med å skape mer ordnede forhold. Østlige medlemsstater deler ikke de vestlige EU-landenes og transportnæringers sterke bekymring for konkurransevridning og sosial dumping. KOM på sin side peker på behov for mer effektiv og ensartet håndheving, og ønsker på sikt ytterligere liberalisering av kabotasjereglene.
  • Etablering av et vegtransportbyrå på linje med de som finnes i de andre transport grenene ligger fram i tid. Men forslaget fra Frankrike synes å ha bli positivt mottatt både av medlemsland og Kommisjonen. Hensikten vil være å sikre ensartet håndheving av regelverket i EØS. Det blir her viktig for Norge å være aktivt med i et eventuelt utredningsarbeid for å sikre våre interesser.
  • Det er behov for å harmonisere Rådets innstillinger til Jernbanepakke IVs tekniske pilar. Eksempelvis er det ingen bestemmelse om at ERA skal kunne annullere godkjenning av togmateriell i samtrafikkdirektivet, mens dette er med i sikkerhetsdirektivet. Det ville være absurd om ERA skulle kunne trekke tilbake sikkerhetsgodkjenning av togselskaper, men ikke av togmateriell. Harmoniseringsarbeidet har vist seg tidkrevende, men det ligger nå an til politisk enighet om den tekniske pilaren på Rådsmøtet i juni. Dette kan legge grunnlag for forhandlinger med EP om det tekniske regelverket uavhengig av framdriften i behandlingen av de politiske delene av Jernbanepakken.
  • Europaparlamentet har vedtatt sin innstilling om den nye Telekom-forordningen, og går bl.a. inn for avvikling av roaming, bedre samordning av radio frekvenser og sterkere beskyttelse av nettnøytralitet. Det påtroppende italienske formannskapet har signalisert støtte til EPs innstilling, mens toneangivende medlemsland har uttrykt sterk skepsis til deler av EPs innstilling. Enighet i Rådet vil ta tid.

Samferdselsnytt nr. 3 2014

Tidligere utgaver