Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (6/2014)

Nyhetsbrev fra vår samferdselsråd i Brussel.

Dette er hovedpunktene i Samferdselsnytt nr. 6 fra EU-delegasjonen:

Den 10. september presenterte Junkers sitt kommisjonskollegium. Alle kommisærkandidatene har vært gjennom høringer i Parlamentet og i dag gav parlamentsmedlemmene sin godkjennelse.

På transportrådsmøte i begynnelsen av oktober ble det enighet rundt Havnepakken, men det italienske formannskapet har fortsatt utfordringer med å få til enighet både når det gjelder Jernbanepakke IV og Single Sky II+.

Samferdselsnytt 6/2014

Tidligere utgaver

Til toppen