Samler tidstyver i en database

- Jakten på tidstyver skal skape en enklere hverdag for innbyggerne og gi dyktige medarbeidere mer tid til viktige arbeidsoppgaver, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 1. november mottok Sanner forslag fra statlige etater på tidstyver de mener regjeringen bør fjerne. Nå er alle innspillene samlet i en offentlig søkbar database.

- Regjeringen har mottatt over 1200 forslag. Det er vi veldig godt fornøyd med. Responsen viser at det er et behov for forenkling i forvaltningen. Databasen hjelper oss i systematiseringsarbeidet. Ved å offentliggjøre innspillene bidrar vi til åpenhet og gode innspill til arbeidet, sier Jan Tore Sanner.

Det er stort spenn i forslagene. Noen problemer er enkle å løse mens andre vil kreve nærmere utredninger.

Departementene vurderer nå innmeldte tidstyver innenfor eget ansvarsområde, både de som kommer fra egne etater og de som er innmeldt fra etater under andre departementer.  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal koordinere arbeidet. Noen tidstyver berører flere departementer. Disse vil KMD følge spesielt opp overfor de som har ansvaret.

Difi har nå gjort databasen tilgjengelig på sine nettsider.

Jakten på tidstyver er en del av regjeringens arbeid for en enklere hverdag for folk flest.

Kontakt Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22242500

Til toppen