Samler trådene i mat- og dyreriket

Av Maria Hoel, EU-delegasjonen

Det er ikke tilfeldig at Bente Odlo har forkjærlighet for mat og dyr. EU-delegasjonens nye matråd er odelsjente og har fått interessen inn med morsmelka.

Bente Odlo er ny matråd ved EU-delegasjonen. Genmodifiserte organismer og nytt regelverk for økologisk produksjon er noe av det som står på agendaen i EU denne våren. Foto: Maria Hoel, EU-delegasjonen

Landbruks- og matdepartementet står overfor store utfordringer denne våren. Matområdet er i volum det største rettsområdet i EØS-avtalen og antallet nye rettsakter som skal inn i avtalen vokser stadig. Matråd Bente Odlos oppgave er å rapportere hjem og holde departementet løpende orientert om utviklingen i EU.

– Utfordringen er å holde oversikt og samle trådene. Jeg samarbeider tett med kollegaer ved EU-delegasjonen på områdene landbruk, fisk og miljø og har stor nytte av det. Vårt mål er fremme norske interesser og komme med innspill når vi mener det er nødvendig, sier Bente Odlo.

Dyrevelferd viktig for Norge
Lovgivning og politikkutvikling innenfor dyrehelse, dyrevelferd og matsvindel er områder som er av særlig interesse for Norge. Denne våren står den såkalte «5-pakken» på agendaen i Rådet for den europeiske union og Europaparlamentet. Pakken består av dyre- og plantehelseforordningen, kontrollforordningen, planteformering- og såvareforordningen.

Dyrehelseforordningen fastslår generelle prinsipper for alle dyreslag og alle typer dyrehold, inkludert akvatiske dyr. Målet med forordningen er å tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom myndigheter og næringsaktører, og å minske de administrative byrdene. EU ønsker at loven skal bidra til å styrke beredskap, overvåkning og det forebyggende arbeidet.

Fra jord og fjord til bord
– Som matråd skal jeg ha oversikt over et område som favner fra jord og fjord til bord. Det gjelder alt fra dyrevelferd og kloning til plantevernmidler. Når genmodifiserte organismer nå skal opp til diskusjon i EU nok en gang må Norge følge nøye med. At matområdet spenner så vidt gjør jobben min ekstra spennende, sier Odlo.

Matråden er EFTA-formann i «Working Group of the Food Chain», hvor EFTA-landene og Europakommisjonen møtes for å diskutere rettsakter som skal tas inn i EØS-avtalen innenfor matområdet. Odlo er også fast deltaker på møtene i Mattilsynets koordineringsgruppe for EØS-saker, hvor norske posisjoner til møter i Brussel diskuteres ukentlig. I skrivende stund foregår det forhandlinger mellom EU og EFTA-landene om en pakke rettsakter som omhandler plantevernmidler.

Var Erasmus-student i Belgia
Interessen for mat og landbruk har matråden fått inn med morsmelka. Som odelsjente i Ringebu har Odlo vokst opp med fjell, dyr og grønne skoger på alle kanter. Men Odlo er altså utdannet jurist og har jobbet i Landbruks- og matdepartementet siden hun var ferdig utdannet.

Odlo kom til Brussel fra stillingen som avdelingsdirektør for internasjonal koordinering og forbrukerinteresser i Avdeling for matpolitikk i Landbruks- og matdepartementet. Interessen for EU-rett utviklet hun under et utvekslingsopphold i Leuven i Belgia i studietiden.

– Jeg har jobbet med EU- og EØS-rett helt siden jeg begynte i departementet. Jeg har jobbet med implementering av rettsakter og vært avhengig av informasjon fra Brussel. Nå sitter jeg i den andre enden og skal fange opp det som rører seg, det er utfordrende, sier Odlo.

Mer informasjon:

Les mer om mattrygghet på Europaportalen

Les mer om genmodifiserte organismer

Se også intervju med nasjonal ekspert på matsvindel

Se også rapport fra Landbruksrådet 24. mars

Til toppen