Samlet til debatt om økodesign i Norges Hus

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Både Europakommisjonen, nasjonale myndigheter og bransjeaktører var samlet på Norges Hus da NHO inviterte til seminar om økodesign, bruk av primærenergifaktor og fremtidig bruk av elektrisitet.

Paolo Falcioni i CECED modererte paneldebatten under seminaret om økodesign, bruk av primærenergifaktor og fremtidig bruk av elektrisitet. Foto: Stian Mathisen

I forbindelse med EUs uke for bærekraftig energi, inviterte NHO til seminar på Norges Hus 24. juni om dagens bruk av primærenergifaktor i EUs regelverk for energieffektivisering.

Norges ambassadør til EU, Atle Leikvoll, åpnet arrangementet, og generaldirektør Paolo Falcioni i The European Committee of Domestic Equipment Manufacturers (CECED) ledet den påfølgende paneldebatten.

EU vil redusere energibruken med 20 prosent
EU har satt seg som mål å redusere energibruken med 20 prosent innen 2020, og et viktig virkemiddel for å nå målet er krav til energieffektiv utforming av produkter og merking av produktenes energibruk. Dette reguleres av EUs økodesign- og energimerkedirektiver.

Flere deltakere på seminaret mente at bruk av primærenergifaktor for elektrisitet i disse direktivene kan være negativt for mulighetene for å nå langsiktige klimamål.

– Bakgrunnen for at EU har valgt å bruke en primærenergifaktor, er for å kunne sammenligne bruk av gass i produkter med bruk av elektrisitet. Bruk av faktoren kan gjøre at elektriske produkter kommer dårligere ut enn tilsvarende produkter som bruker gass. Dette kan dermed hindrer overgang fra fossil energibruk hos sluttbruker til elektrisitet. Overgang til elektrisitet fra fornybar energikilder hos sluttbrukerne er nødvendig for nå de langsiktige klimamålene, sier fungerende daglig leder Ingvill Sjøvold Nilsen ved NHO Brussel.

Har hatt temaet på dagsordenen lenge
Hun er fornøyd med seminaret som ble avholdt på Norges Hus.

– Dette var et viktig seminar fordi vi klarte å samle både nasjonale myndigheter, bransjeaktører og EU til debatt. Dette viser at bruk av primærenergifaktor i EUs regelverk er et tema som berører hele Europa og bransjen som helhet, og ikke bare nasjonale interesser, sier hun.

De ansatte ved NHOs brusselkontor har hatt temaet på dagsordenen i lang tid.

– Dette er den enkeltsaken vi i NHO Brussel har jobbet lengst med. Det er et viktig tema fordi det innvirker på mange av næringslivets interesser, fra kraftprodusenter til de som produserer og installerer elektriske produkter, sier rådgiver Karoline Bjørklund.