Sammen mot menneskehandel

Av: praktikant Sami Patrikainen Skogstad, ambassaden i Vilnius

Både Litauen og Norge har utfordringer med menneskehandel og med å følge opp dem som rammes. Gjennom samarbeid skal litauiske kommuner nå bli bedre til å hjelpe ofre.

Fra Europarådets opplysningskampanje om menneskehandel: «You're not for sale»

Rasas historie
Jeg bodde på landet med moren min, hennes kjæreste og brødrene mine...

Jeg ble voldtatt av stefaren min da jeg var 13 år gammel. Moren min trodde ikke på meg. Tre år senere dro jeg hjemmerfra for å starte på en håndverksskole. Der møtte jeg en jente. Hun tilbød meg å dra til Tyskland for å ta en pause. Jeg syntes jeg var veldig heldig fordi jeg aldri hadde vært i utlandet før.

Da vi kom fram, ble jeg låst inne i et rom og fortalt at i kveld kom en mann på besøk. Jeg skulle gjøre det han bad meg om. Jeg gråt og tenkte at jeg ønsket å . Tårene kunne ikke hjelpe meg, jeg skjønte jeg var blitt en prostituert...
Hentet fra Caritas Litauen

Litauen er et av flere europeiske land som fungerer som et rekrutterings- og transittland og en destinasjon for menneskehandel.

– Dette gjelder spesielt menneskehandel knyttet til sexindustrien, men også tvangsarbeid og utnyttelse av barn forekommer, sier Reda Sirgedienė fra det litauiske innenriksdepartementet.

En rapport fra departementet viser at 47 saker knyttet til menneskehandel ble etterforsket i Litauen fjor. Sakene omhandlet 78 identifiserte ofre, der 22 var under 18 år og 68 personer anklaget for å være bakmenn. De fleste sakene involverte unge kvinner ført til andre land for seksuell utnyttelse eller prostitusjon.

Rekrutteringen av ofre skjer særlig i mindre distrikter preget av arbeidsledighet, og ofrene ender ofte i Tyskland, Storbritannia, Nederland, Frankrike eller Irland.

Felles utfordringer
Her hjemme var det 349 ofre for menneskehandel som ble fulgt opp av hjelpeapparatet i 2012, viser tall fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel.

Europarådet har laget en rapport som berømmer Norges innsats for å bekjempe og forebygge menneskehandel, spesielt internasjonalt, men peker også på forbedringsmuligheter. Utfordringene i Norge og Litauen er de samme:

  • Identifisere, hjelpe og beskytte ofre
  • Forebygge menneskehandel
  • Straffeforfølge lovbrytere

{Kart (Google Map)} 

Samarbeid
Med støtte fra EØS-midlene samarbeider nå norske og litauiske organisasjoner for å bedre hjelpetilbudet i Litauen.

– Jeg verdsetter nettverket og samarbeidet mellom Norge og Litauen som dette prosjektet involverer. Kampen mot menneskehandel er et viktig samarbeidsområde mellom stat og sivilsamfunn, sier Norges ambassadør til Litauen, Leif Arne Ulland.

Etter norsk mønster skal det settes sammen team av sosialarbeidere, politi, påtalemyndighet, barnevern med flere for å bistå ofre for menneskehandel i Litauen. Dette tilbudet skal rulles ut i kommunene Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Marijampolė.

     Les mer: Om prosjektet

Fra norsk side deltar Oslo Politidistrikt og ROSA-prosjektet drevet av Krisesentersekretariatet. På litauisk side er det Caritas som er ansvarlig for prosjektet, som skal gjennomføres innen april 2015.

Til toppen