Sammen om råvarer som ikke ødelegger regnskogen

Klima- og miljøministeren, næringsministeren, landbruks- og matministeren og fiskeriministeren møtte norsk næringsliv i dag for å diskutere avskoging i utviklingsland.

Formålet med møtet var å diskutere hvordan norske selskaper kan sikre at råvarer fra utviklingsland ikke bidrar til avskoging. Den raske avskogingen i mange utviklingsland skyldes i stor grad ekspansjon av landbruksarealer.

Produksjon av soya, palmeolje, papirmasse og storfekjøtt bidrar til omkring halvparten av all tropisk avskoging.

Statsrådene Tine Sundtoft, Sylvi Listhaug, Monica Mæland og Elisabeth Aspaker orienterte om regjeringens arbeid på dette området og inviterte til tett samarbeid med næringslivet.

Private selskaper har nøkkelrolle.
- Private selskaper har en nøkkelrolle i hvordan verden skal produsere nok mat og samtidig beskytte verdifull skog. Vi må klare begge deler: Vi kan ikke unngå skadelige klimaendringer om ikke ødeleggelsen av regnskogene opphører. Vi er nødt til å mette en voksende befolkning på kloden, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft på møtet.

Sundtoft viste også til at norske forbrukere ikke ønsker å kjøpe produkter som har bidratt til avskoging.

- Det folkelige engasjementet for å fjerne palmeolje som har bidratt til avskoging har vært enormt, sa hun.

Engasjert næringsliv.
Store næringslivs aktører som Orkla, REMA 1000, NorgesGruppen, BAMA, Mondelez, Nestlé, Unilever, Cermaq, BioMar og Felleskjøpet Agri deltok på møtet.

De norske selskapene ga strekt uttrykt for at de tar problemstillingen på alvor. Flere gav uttrykk for at de ønsker å være en del løsningen og sørge for at deres virksomhet ikke bidrar til avskoging.

- Private selskaper har en nøkkelrolle i hvordan verden skal produsere nok mat og samtidig beskytte verdifull skog. Det sa Tine Sundtoft da hun sammen med næringsministeren, landbruks- og matministeren og fiskeriministeren møtte norsk næringsliv i dag for å diskutere avskoging i utviklingsland (Foto:Klima- og miljødepartementet/ Jon Berg)
Til toppen