Sanner åpnet utviklingsprogram for byregioner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner startet sist uken det nye utviklingsprogrammet for byregioner. 33 byregioner er med i programmet, som skal gi kunnskap om hvordan samspillet mellom byene og omlandet foregår – og hvilke faktorer som bidrar til vekst.

- Dette handler om å utnytte det potensialet som ligger i byregionene, uavhengig av hvor de administrative grensene går. Gjennom programmet ønsker jeg å stimulere til samarbeid og til læring innen de 33 regionene og mellom dem, sa statsråden under åpningen av programmet.

Sanner mener det er viktig med et godt samspill mellom byene og staten.

- God bypolitikk handler ikke om mer statlig detaljstyring. Vi mener samfunnet skal skapes og utvikles nedenfra. Det må bety mindre detaljstyring ovenfra, sa Sanner.

Gjennom utviklingsprogrammet fordeler Kommunal- og moderniseringsdepartementet 26 millioner kroner til byregionene. Første fase av programmet ble åpnet 18. mars. Andre fase starter neste år.

Til toppen