Sanner i parade med Skeive Samer

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Jeg ønsker å vise støtte til Skeive Samer og gleder meg til å gå i paraden med dem lørdag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, som har ansvaret for samiske saker i Regjeringen.

Europride-festivalen avsluttes med en parade gjennom Oslos gater lørdag. Skeive Samer sørger for at det blir en egen samisk del av paraden. I tillegg vises utstillingen Queering Sápmi i Pride Park på Rådhusplassen.

- Jeg har et sterkt engasjement for mangfold og toleranse. Som politikere har vi et ansvar for å skape et romsligere samfunn med plass til alle, sier Sanner.

Nettverk for homofile og lesbiske samer ble stiftet i 2002. Nettverket arbeider med holdningskapende arbeid og å spre informasjon i det samiske miljøet om homofili.

Paraden starter kl 13 i Oslo sentrum på lørdag. 

- Åpenhet og synlighet om hvem man er bidrar til økt forståelse og kunnskap. Jeg har tro på at synlighet motvirker fordommer, sier Sanner.

FAFO foretok i 2009 en levekårsundersøkelse om lesbiske og homofile i Sápmi. Et av funnene fra undersøkelsen er at lesbiske og homofile samer er en gruppe nesten ingen snakker om.

FAFO-undersøkelsn viser at kjønnsroller, familiebånd, tradisjoner, diskriminering og fordommer gjør det ekstra vanskelig å stå frem som homofil eller lesbisk i et samisk miljø. Mange av informantene i undersøkelsen trakk frem tausheten om homoseksualitet, det sterke religiøse trykket, problemstillinger knyttet til identitet og det å leve i små tette samfunn som sterke psykiske belastninger.