Sanner mottok Bygg21-strategien

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har fått overlevert Bygg21-strategien ”Sammen bygger vi framtiden”. Hovedbudskapet i strategien er at byggenæringen skal bli mer produktiv, bærekraftig og seriøs.

Styreleder Petter Eiken i Bygg21 i samtale med statsråd Jan Tore Sanner.

- Jeg vil gratulere Bygg21 med et godt gjennomført arbeid. Byggenæringen er stor og viktig. Vi ønsker at det stilles høye krav til klima og miljø, til seriøsitet og produktivitet i næringen. Vi har nå sett at den kan samle seg. Nå vil den bli målt på sin gjennomføringsevne, uttalte Jan Tore Sanner da han hadde mottatt rapporten.

Statsråden la til at det er viktig med forenklingsarbeid også i byggesektoren.

- Regjeringen er tydelig på at vi vil ha fornying, forenkling og forbedring. Her vil vi levere, men også næringen må gjøre sitt, sa Sanner.

Statsråden ønsker å ha en god dialog med byggenæringen også fremover – og viser til at Bygg 21 vil være en viktig arena for videre samarbeid.

Til toppen