Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Satser på kvalitet i barnehagen

Statsbudsjettet 2015

Aldri før har det vært brukt mer penger på å heve kvaliteten i barnehagen. Regjeringen vil bruke 60 millioner kroner mer for å styrke kompetansen til barnehageansatte. Samtidig blir barnehagen billigere for familier med lav inntekt.

Aldri før har det vært brukt mer penger på å heve kvaliteten i barnehagen. Regjeringen vil bruke 60 millioner kroner mer for å styrke kompetansen til barnehageansatte. Samtidig blir barnehagen billigere for familier med lav inntekt.

 

– De ansatte i barnehagen er nøkkelen til å skape en god barnehage. Derfor satser vi på å styrke kompetansen til alle yrkesgruppene i barnehagen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Totalt foreslår Regjeringen å bevilge 275 millioner kroner for å fremme kvalitet i barnehagesektoren i 2015. Dette er 110 millioner mer enn det som ble brukt på kvalitet i 2013.

 

Rimeligere for familier med lav inntekt

Regjeringen vil gjøre barnehagen billigere for familier med lav inntekt.  I dag varierer moderasjonsordningene fra kommune til kommune. Det bevilges 112 millioner kroner for innføring av et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling. Foreldrebetalingen for det første barnet i barnehagen skal med dette forslaget utgjøre maksimalt sju prosent av familiens samlede inntekt, med maksimalprisen som et øvre tak. Ordningen med søskenmoderasjon videreføres for resten av søskenflokken. Alle familier med en samlet inntekt under 405 000 kroner vil ha rett til redusert foreldrebetaling. Forslaget vil bli sendt på høring høsten 2014, og skal etter planen tre i kraft 1. august 2015.

Reformen skal finansieres ved å øke maksimalprisen reelt med hundre kroner per måned med virkning fra 1. januar 2015. I budsjettet for 2015 foreslår regjeringen å fastsette maksimalprisen til 2 580 kroner per måned. 

– Det er viktig at også de med lav inntekt har en reell mulighet til å ha barna i barnehagen. Vi foreslår derfor et betalingssystem med en bedre sosial profil, sier kunnskapsministeren. 

Prisen for en barnehageplass er fortsatt lav. I 2015 vil barnehageprisen reelt sett være litt lavere enn den var i 2011. Foreldrene dekker i dag 14 prosent av kostnadene for en barnehageplass, mens de i 2006 dekket 20 prosent av kostnadene. 

Mer fleksibelt barnehageopptak

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner gjennom kommunerammen til et mer fleksibelt barnehageopptak. Forslaget bidrar til at kommunene kan etablere flere barnehageplasser, slik at barn som fyller ett år 1. september eller senere, får kortere ventetid for en barnehageplass. Regjeringens forslag legger til rette for at kommunene kan finne gode og fleksible opptaksløsninger lokalt.

Til toppen