Satser på utdanning i Malawi

Malawi blir første pilotland i regjeringens utdanningssatsing. - Malawi er et av verdens aller fattigste land. Norge vil bidra med rundt 100 millioner kroner totalt i året for å styrke utdanningssektoren i landet. I samarbeid med myndighetene og andre utdanningspartnere vil Norge bidra til at en ny generasjon barn i landet kan få en bedre fremtid, sier statsminister Erna Solberg.

Malawi blir første pilotland i regjeringens utdanningssatsing. - Malawi er et av verdens aller fattigste land. Norge vil bidra med rundt 100 millioner kroner totalt i året for å styrke utdanningssektoren i landet. I samarbeid med myndighetene og andre utdanningspartnere vil Norge bidra til at en ny generasjon barn i landet kan få en bedre fremtid, sier statsminister Erna Solberg.

I forbindelse med Norges nye utdanningssatsing i utviklingsland, besøker statsministeren i dag Nthulu barneskole sammen med utenriksminister Børge Brende.

- 14 prosent av barna i Malawi går ikke på skole. Hver fjerde elev må gå samme klasse om igjen. Bare 35 prosent av jentene og 41 prosent av guttene når så langt som 8. klassetrinn. Det mangler læremateriell og kvalifiserte lærere. Barneekteskap og barn som får barn er svært utbredt. Ved å bidra til at jenter fullfører skolegangen, er vi også med på å skape positive ringvirkninger for mødre-barn-helse og kvinners rettigheter. Derfor vil vår innsats være spesielt rettet mot jenter, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge inngikk i dag en avtale med FN og myndighetene om å støtte et nytt FN-program for bedre tilgang og kvalitet i utdanning for jenter i Malawi. Programmet omfatter skolemat, helsetjenester, tiltak mot kjønnsbasert vold, seksualitet- og rettighetsundervisning og etterutdanning av lærere. Norge skal støtte dette programmet med 112 millioner kroner over 3 år. Dette utgjør 45 millioner kroner i 2015 og inngår i den totale satsingen på rundt 100 millioner kroner i året.

Norge og Malawi har hatt utviklingssamarbeid i 15 år. Det er et godt utgangspunkt for å utvide samarbeidet og å prøve ut nye metoder og partnerskap innen utdanning. Norge forutsetter at landets myndigheter viser en sterk nasjonal innsats på utdanningsfeltet. I Malawi har landets nye president, Peter Mutharika, gjort utdanning til et prioritert område. I et møte med Solberg og Brende uttrykte presidenten ønske om videre samarbeid

- I utdanningssatsingen skal vi bygge videre på og sikre positive ringvirkninger av områdene vi allerede jobber med i Malawi: helse, sykepleierutdanning, klimatjenester, landbruk og matvaresikkerhet, kvinner og likestilling, demokratisk utvikling og menneskerettigheter. Vi legger også stor vekt på finansstyring og finanskontroll, sier Brende.

Malawis befolkning er rundt 15,4 millioner mennesker. Statsbudsjettet er om lag én prosent av det norske. Rundt halvparten av befolkningen har en inntekt på under syv kroner per dag. Halvparten av barna er for lave av vekst for sin alder på grunn av underernæring.

Til toppen