Seks millioner kroner til konkurranseforskning

Næringsminister Monica Mæland ønsker mer forskning på konkurranse. Målet er mer kunnskap og bedre regler.

-Ny forskning på konkurransefeltet er viktig. Jeg håper dette vil føre til mer kunnskap og bedre regler som vil gagne forbrukere og næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet frigjør nå inntil seks millioner kroner årlig til konkurranseforskning. Det er Konkurransetilsynet som lyser ut pengene. Søknadsfristen er 2. desember 2014. 

Les mer om saken her.

Til toppen