Sanner til EU-kommisjonen: Sektorunntak må begrenses

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok i dag på det uformelle regionalministermøtet som det greske EU-formannskapet arrangerte i Athen. Det nye regionalstøtteregelverket er godt, men det er noen sektorer som ikke omfattes. Dette har skapt utfordringer for den norske ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Sektorunntakene må derfor begrenses, sa Sanner, og ba EU-kommisjonen om å klargjøre regelverket.

I innlegget sitt viste Sanner til at det felles europeiske regelverket også gjelder for Norge. Han sa videre at Norge er fornøyd med at det nye regionalstøtteregelverket åpner for driftsstøtte til bedrifter i områder som er ekstremt spredtbygde.

- Jeg er minister både for regionalpolitikk og modernisering, og det er min ambisjon å redusere administrasjonskostnadene både for bedrifter og myndigheter, sa Sanner.

Han støttet derfor moderniseringen av statsstøttereglene og pekte på at regionalstøtteregelverket bør være generelt og gjelde alle typer bedrifter i en region. Sektorunntak må begrenses, da slike medfører vesentlig økte kostnader.

- Jeg er spesielt bekymret for unntak uten klare definisjoner, og ber derfor kommisjonen om å strømlinjeforme statsstøttereglene slik at det blir færre unntak, sa Sanner.

Til toppen