Kunngjøring: Sentrale bygdeutviklingsmidler og tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet.

Søknadsrunde juni 2014

Landbruks- og matdepartementet kunngjør med dette at det er mulig å søke om støtte til prosjekter innen følgende ordninger: Sentrale bygdeutviklingsmidler (5,5 millioner krone) og tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet (1,4 millioner krone).

Landbruks- og matdepartementet kunngjør med dette at det er mulig å søke om støtte til prosjekter innen følgende ordninger: 

  • Sentrale bygdeutviklingsmidler (5,5 millioner krone)
  • Tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet (1,4 millioner krone).

Sentrale bygdeutviklingsmidler
Formålet med bygdeutviklingsmidlene er å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

Tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet
Tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet finansieres over Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv. Hovedmålet for utviklingsprogrammet er å oppnå økt verdiskaping gjennom produktutvikling, kommersialisering og salg av norske matspesialiteter, samt gjennom utvikling av områdene grønt reiseliv og innlandsfiske. 

For søknadsrunden i juni 2014 vil det for begge ordningene kun gis støtte til prosjekter innen lokalmat og grønt reiseliv. Disse føringene gjelder for 2. utlysningsrunde i 2014. Nye føringer for bruken av midlene vil komme i 2015. 

Det legges vekt på å støtte følgende type prosjekter:

  • Prosjekter som stimulerer til eksport av norske landbruksprodukter, spesielt prosjekter der flere mat- og/ eller drikkeprodusenter går sammen for å selge produkter på internasjonale markeder
  • Prosjekter som bidrar til nettverksbygging for aktører innen lokalmat og grønt reiseliv 

Prosjektene må være av overordnet nasjonal karakter eller bidra til regionalt samarbeid. 

Se fullstendig kunngjøring for mer informasjon om ordningene og krav til søknadens innhold.

Søknadsfrist: 01.09.2014
Alle søkere vil få skriftlig beskjed om resultatet av tildelingene og informasjon om klagemuligheter. Svar kan forventes i slutten av oktober.

Søknad sendes:

Per post:
Landbruks- og matdepartementet
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Per e-post: postmottak@lmd.dep.no

Kontaktpersoner:

Ved spørsmål, kontakt:
Kristin Orlund, avdelingsdirektør. E-post: kristin.orlund@lmd.dep.no. Telefon: 22 24 93 42.
Guro Bolstad, rådgiver. E-post: guro.bolstad@lmd.dep.no. Telefon: 22 24 91 47.

Kunngjøringen ble først publisert 9.7.2014

Til toppen