Ser på EU som Norges hjemmemarked

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

– På grunn av EØS-avtalen ser vi på EU som vårt hjemmemarked, sier Roald Gulbrandsen. Dette semesteret har han startet jobben som leder av NHOs Brussel-kontor.

Utsikten over Brussel er god fra taket utenfor Roald Gulbrandsens kontor. Bak til venstre ses Kommisjonen, en av institusjonene Gulbrandsen må følge tett. Foto: Stian Mathisen

– Jeg har jobbet veldig lenge i NHO, og jeg har jobbet med mat- og drikkeindustrien i 17 år, sier den nye lederen for NHOs Brussel-kontor, Roald Gulbrandsen.

Med bakgrunn fra landsforeningen NHO Mat og Drikke, har Gulbrandsen lang erfaring med EØS-saker.

– Det næringspolitiske arbeidet for NHO Mat og Drikke, handler om hva som skal til for at norske mat- og drikkebedrifter fortsatt skal være i Norge, og investere i Norge. Derfor ble handelspolitikken viktig i sin alminnelighet, herunder også alt som har med EU og EØS å gjøre. I underkant av halvparten av det regelverket som blir innlemmet i EØS-avtalen handler om mat, sier han.

Ivaretar norske interesser
EØS-avtalen gir norske bedrifter tilgang til EUs indre marked, derfor er EUs regelverksutvikling viktig for dem.

– I Brussel foregår mye av regelverksproduksjonen som preger norske bedrifter, og her legges mange av rammebetingelsene som har betydning for bedriftenes konkurransekraft. Derfor mener NHO at det er viktig å være til stede i Brussel, sier Gulbrandsen.

Lederen av NHOs Brussel-kontor nevner tre oppgaver som er særlig viktige for NHOs arbeide i Brussel:

– Det er viktig å være her for å så tidlig som mulig få vite om regelverk som får betydning for norske bedrifter. For det andre er det viktig å være her for å få inspirasjon fra andre aktører, og for det tredje er det viktig i noen sammenhenger å drive et aktivt påvirkningsarbeid mot EU. Vi er her med et norsk perspektiv, med norsk forankring og for å ivareta norske interesser.

Ny Europakommisjon står høyt på agendaen
NHOs Brussel-kontor har ansvaret for å følge alle EU-saker som angår norske bedrifter. Denne høsten er utnevnelsen av den nye Europakommisjonen høyt på dagsordenen for de fire ansatte ved kontoret.

– Vi har tro på at de nye kommissærene er et veldig godt lag, og at den agendaen kommisjonspresident Jean Claude Juncker nå legger til grunn for Kommisjonens arbeid er en god agenda, ikke minst fordi han legger vekt på at EU må gjennomføre og holde seg til en agenda, og ikke ha for mange saker som dukker opp underveis og ødelegger helheten og prioriteringene som ligger i bunnen, sier Gulbrandsen.

Juncker vil ha en egen visepresident med ansvar for EUs energiunion i den nye Europakommisjonen. Det er ennå ikke klart hvem som vil inneha stillingen, men vedkommende vil ha ansvaret for en viktig del av Gulbrandsens arbeidshverdag.

– Med den geopolitiske situasjonen som er i EU nå, så blir energiområdet svært viktig for oss – og da ikke minst det som foregår med tanke på gass, sier Gulbrandsen.

Positivt grunnsyn på TTIP
Frihandelsforhandlingene mellom EU og USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), har pågått siden 2013. Disse forhandlingene følger Gulbrandsen tett.

– Vi har et positivt grunnsyn på TTIP, og stor forståelse for at disse forhandlingene foregår, ut i fra den økonomiske situasjonen USA og EU er inne i. Vi er opptatt av at Norge må få en tilknytning til denne avtalen eller tilknytning til det amerikanske markedet. Det er viktig for at norske bedrifter ikke skal få ulemper sammenlignet med bedrifter i EU, med tanke på både toll og regelverk. I tillegg er vi opptatt av at investeringsbeskyttelsene for norske bedrifter som investerer i USA blir like gode som for EUs medlemsland, sier han.

Samarbeider med europeiske søsterorganisasjoner
Kontorlokalene til NHOs Brussel-kontor befinner seg i samme bygg som hovedkvarteret til NHOs paraplyorganisasjon, Business Europe. Det er ingen tilfeldighet.

– Å samhandle med våre søsterorganisasjoner i andre land er veldig viktig for oss. Vi er jo bare et lite kontor her, med fire medarbeidere, men vi har en stor gruppe dyktige medarbeidere ved NHO i Oslo som reiser til Brussel og deltar i de ulike arbeidsgruppene og komiteene i Business Europe. I tillegg deltar NHOs landsforeninger i ulike bransjeorganisasjoner på EU-nivå i Brussel. Samlet sett er det en betydelig innsats fra norsk næringsliv i Brussel, sier Gulbrandsen.

Mer informasjon:
Les mer om hvordan Norge samarbeider med EU innen næring og handel
Les mer om NHOs Brussel-kontor på NHO Brussels nettsider

Til toppen