Settestatsråder

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Siv Jensen som settestatsråd for statsråd Ketil Solvik-Olsen, og statsråd Jan Tore Sanner som settestatsråd for statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

Oppnevningen av statsråd Jensen gjelder behandling av søknad om fritak fra yrkestransportforskriftens bestemmelser om drift av drosjeløyve, fra tidligere stortingsrepresentant og nåværende medlem av Stortingets EOS-utvalg Øyvind Vaksdal. Statsråd Solvik-Olsen og Vaksdal har en personlig relasjon som gjør at Solvik-Olsen anser seg inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.

Oppnevningen av statsråd Sanner gjelder behandling av klagesak om godkjenning av privatskolen «Mødre for muslimsk utdanning», hvor statsråd Røe Isaksen på grunn av forhåndsuttalelser i saken anser seg inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.

Til toppen