Signerte vingen til første norske F-35 kampfly

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Dette føles stort, dette er det første av de nye flyene som skal være med og verne om norsk sikkerhet de neste tiårene, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø. 15. mai signerte han den første vingen til det første nye norske kampflyet av typen F-35 i en enkel seremoni i Lockheed Martins fabrikk i Fort Worth, Texas.

 
Statssekretær Øystein Bø signerer den første norske F-35-vingen. Klikk bildet for å se det i full størrelse (Foto: Lockheed Martin)

- Dette føles stort, dette er det første av de nye flyene som skal være med og verne om norsk sikkerhet de neste tiårene, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø. 15. mai signerte han den første vingen til det første nye norske kampflyet av typen F-35 i en enkel seremoni i Lockheed Martins fabrikk i Fort Worth, Texas.

Statssekretæren var på besøk hos Lockheed Martin sammen med en delegasjon fra norsk forsvarsindustri for å få en oppdatering om produksjonen av de norske flyene, og for å se på videre muligheter for norsk industri i produksjonen av F-35.

- Så langt har en bygget mellom 30 og 40 F-35 årlig, men den årlige produksjonen er nå ventet å øke kraftig i tiden fremover, og da vil behovet for deler til flyproduksjonen også øke. Når det skjer må norsk industri være i posisjon for å kunne konkurrere om de nye kontraktene som da kommer, sier statssekretæren.

Flere norske bedrifter deltok under besøket, blant annet Kongsberg Defence and Aerospace, AIM Norway, Kitron, Applica, Techni og Corena. Av disse er Kongsberg den bedriften som så langt har levert mest til F-35-programmet, og har produsert deler til alle F-35 som er blitt bygget. Statssekretæren understreker at det fortsatt er et stort potensiale for ytterligere kontrakter i det videre programmet.

 
Bildet viser underdelen av venstre ving til første norske F-35, AM-1. Flyet skal leveres i slutten av 2015. (Klikk bildet for å se det i full størrelse. Foto: Lockheed Martin)

- Kontraktene som norsk industri har fått så langt dekker bare leveranser til et par hundre av de rundt 3000 flyene som planlegges bygget. Lockheed Martin har her understreket at kvaliteten de får levert fra Norge er ypperlig, og at de har blant annet gjort Kongsberg til eneleverandør av flere av delene de leverer. Her kan det derfor ligge flere milliarder kroner i ytterligere arbeid for norsk industri i årene fremover.

Statssekretæren opplevde også besøket som betryggende med tanke på status for de første norske flyene, og var opptatt av at arbeidet med å ta i mot disse nå må komme i gang for alvor.

- Besøket her levner ingen tvil - flyene kommer, som planlagt, og det er ikke lenge til. Det understreker betydningen av det arbeidet vi nå er godt i gang med her hjemme for å gjøre alt klart til det første flyet lander på norsk jord i 2017, avslutter statssekretæren. 

Forsvarsbygg la denne uka frem nye skisser av hvordan den fremtidige kampbasen på Ørland vil kunne se ut. Her skal byggingen etter planen starte vinteren 2015. Klikk bildet for å se det i full størrelse. (Illustrasjon: Forsvarsbygg)

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 - endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35: (Per mai 2014 - les mer på www.kampfly.no)

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 64 milliarder reelle 2014-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.
  • Stortinget gav 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de 12 første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017 og 2018. Samlet er det gitt fullmakt til 16 fly, inkludert fire fly til treningsformål.