Sikker deling av pasientopplysninger

For å sikre best mulig pasientbehandling er det viktig at relevante opplysninger følger pasienten. Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring en ny forskrift for å sikre trygg utveksling av slike opplysninger.

– Det er avgjørende at behandleren har tilgang på opplysninger som er viktige for å gi pasienten best mulig behandling. Derfor skal helsepersonell kunne hente fram relevante opplysninger fra pasientjournaler i andre virksomheter. Det er også avgjørende at opplysningene ikke tilflyter uvedkommende. Reglene vi nå foreslår gir både behandlerne tilgang til relevante opplysninger og sikrer at personvernet blir ivaretatt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Forskriften som sendes på høring omhandler hvilke krav som må være oppfylt i virksomhetene for å kunne gi helsepersonell i andre virksomheter tilgang til pasientjournalen.

Virksomheter som vil gi helsepersonell fra andre virksomheter tilgang, må inngå en særskilt avtale om dette. Begge virksomhetene må ha gode organisatoriske og tekniske løsninger for å avgrense og kontrollere tilgangen til opplysningene som er relevante for å gi helse­hjelp til pasienten.

Det er også viktig at pasientene har enkel tilgang til opplysninger om seg selv. Departementet og Helsedirektoratet arbeider derfor også med løsninger for å gjøre pasientjournaler elektronisk tilgjengelige for innbyggerne ved bruk av portalen www.helsenorge.no.

Høringsfristen er 14. november.

Les høringsnotatet: Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen