Trussel mot nettsikkerhet

– Jeg tar denne saken svært alvorlig. Justis- og beredskapsdepartementet har samordningsansvaret for IKT-sikkerhet på sivil side. Jeg har derfor kalt inn Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NorSIS og Direktoratet for Forvaltning og IKT for å forsikre om saken har nødvendig prioritet og at rådene som gis er godt koordinerte.

Etter nyheten om sikkerhetshull på nettet har justis- og beredskapsminister Anders Anundsen følgende uttalelse:

– Jeg tar denne saken svært alvorlig.  Justis- og beredskapsdepartementet har samordningsansvaret for IKT-sikkerhet på sivil side. Jeg har derfor kalt inn Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NorSIS og Direktoratet for Forvaltning og IKT (DIFI) for å forsikre om at saken har nødvendig prioritet og at rådene som gis er godt koordinerte.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet koordinerer arbeidet med denne saken i samarbeid med NorSIS og DIFI. Deres nettsider kan benyttes for å få råd og veiledning. Hovedansvaret for å rette opp i feilen ligger hos virksomhetene selv og tjenesteleverandørene.

 

Informasjon fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Til toppen