Siv Jensen møtte 48 finansministre i Milano

Finansminister Siv Jensen deltok 11. og 12. september på Asian-European Finance Ministers’ meeting – det såkalte ASEM – som samlet finansministre fra 49 asiatiske og europeiske land i Milano.

Finansminister Siv Jensen sammen med asiatiske og europeiske finansministre på ASEM-møtet i Milano (Foto: Thomas Strømme).

Finansminister Siv Jensen deltok 11. og 12. september på Asian – European Finance Ministers’ meeting – det såkalte ASEM – som samlet finansministre fra 49 asiatiske og europeiske land i Milano.

På dagsorden for konferansen stod utveksling av erfaringer med håndtering av den internasjonale finanskrisen, samt hvordan å styrke direkte investeringer og samhandel mellom Asia og Europa. Regjeringen legger stor vekt på nær kontakt med EU på alle fagfelt, ikke minst hva gjelder utviklingen av finansmarkedene og økonomisk politikk.

Finansministeren understreket hvordan ASEM-møtet i Milano gav en ekstra viktig dimensjon ved å bringe asiatiske og europeiske kolleger sammen. Fra norsk side var det et viktig budskap at liberalisering og styrkingen av internasjonal handel er noe som tjener alle, og at nedbygging av handelsbarrierer, koordinering og forenkling av regelverk er sentrale spørsmål.

Finansministeren hadde også en rekke bilaterale møter med sine europeiske kolleger, blant annet fra Latvia (som overtar formannskapet i EU etter Italia), Danmark og Polen, hvor spørsmål knyttet til EUs finansielle og økonomiske politikk og samarbeidet mellom Norge og EU stod på dagsorden. Endelig hadde hun et møte med Mario Monti, tidligere italiensk statsminister og EU-kommisjonær, og nå professor i økonomi ved Università Bocconi i Milano.

Finansministrenes ASEM-møte blir fulgt opp av et ASEM-toppmøte tidlig i oktober, hvor både statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende deltar.

Italias økonomiminister Pier Carlo Padoan (t.h) og ekspedisjonssjef Lorents Lorentsen i Finansdepartementet møttes i Milano. De to har tidligere vært kolleger i OECD. (Foto: Thomas Strømme)
Til toppen