Sjøsikkerhet og beredskap: Innspill til stortingsmelding som kommer i 2016

- Regjeringen vil i 2016 legge frem en ny stortingsmelding om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Denne vil være retningsgivende for arbeidet vår framover. Vi har mottatt mange gode innspill knyttet til både sjøsikkerhet og beredskap. Disse tar vi med oss inn i arbeidet med stortingsmeldingen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet arrangerte i vår en innspillskonferanse om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Over 70 aktører innen sjøfart, beredskap og miljøvern var til stede og bidro med innspill til en ny stortingsmelding.

Samferdselsdepartementet fikk deretter skriftlige innspill som nå publiseres (pdf).

Bodø kommune
Det norske maskinistforbund
Norges rederiforbund
NOSCA
Redningsselskapet
Røst kommune
Salten IUA
Sjømannsforeningens Landsforbund

Til toppen