Skal analysere reiselivet

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

God politikk for reiselivsnæringen begynner med kunnskap. Nå skal næringsminister Monica Mæland kartlegge verdiskapingen i reiselivet.

- Regjeringen ønsker å føre en reiselivspolitikk som virker og hvor tiltakene vi gjennomfører faktisk gir effekt. For å gjøre dette trenger vi mer kunnskap. Derfor vil jeg bestille en verdiskapingsanalyse, sier næringsminister Monica Mæland

Det offentlige bidrar med rundt én milliard kroner i støtte til reiselivsnæringen. Pengene kommer fra flere departementer, og går gjennom kommuner og fylkeskommuner. 

- Oppgaven vår er å sørge for at pengene blir brukt best mulig. Vi ønsker å løfte reiselivsnæringen, slik at reiseliv kan bli en enda viktigere del av norsk økonomi. Verdiskapningsanalysen skal gi oss et bedre utgangspunkt for en mer målrettet reiselivspolitikk, sier Mæland.

Det verserer mye statistikk om reiselivsnæringen som ikke egner seg til sammenligninger over tid, eller som gir unøyaktig informasjon om utviklingen i reiselivsnæringen.

En verdiskapingsanalyse vil gjøre det lettere å finne riktige kriterier for hva og hvor den statlige reiselivspolitikken skal rette seg mot. Den vil også gi et utgangspunkt for å måle endringer som følger av den nye politikken.